بي اعتمادي اجتماعي

دستگاه اصلي

سازمان صدا و سیما

دستگاه همکار

كلیه دستگاههاي اجرايي دولت و نهادهاي اجرايي وابسته به قواي سه گانه و نهادهاي عمومي و نهادهاي انقلابی

شاخص هاي اصلي

- كاستن از بدبیني مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي به میزان 01 درصد - افزايش امید مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي - كاستن از بدبیني مردم به مسئوولین به میزان 01 درصد - افزايش سرمايه اجتماعي

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140612