مشارکت در میزگرد علمی در پایتخت

 

 

برگزاری میزگردی علمی و راهبردی با اهداف:

1)واکاوی و سبب شناسی علل افزایش شرارات و تخریب اموال عمومی و خصوصی توسط اراذل واوباش

 

2)اتخاذ رویکردهای علمی جهت کاهش آسیب های اجتماعی با هم اندیشی اساتید و صاحب نظران علمی دانشگاهی

پایگاه خبری: در راستای تحقق اهداف کلی کمیته پیشگیری از آسیب اجتماعی در خصوص تعمیق جلسات علمی و تخصصی در بین سازمانهای تولید کننده امنیت و مراکز علمی ودانشگاهی،اولین میز گرد علمی تخصصی با عنوان واکاوی و سبب شناسی علل افزایش شرارت و تخریب اموال عمومی و خصوصی در پایتخت با مشارکت دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ،دانشگاه تهران،کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با دعوت از صاحب نظران و نخبگان علمی (صاحبان اندیشه و تجربه)در نیمه اول اسفند ماه92 درvip  ستاد فرماندهی انتظامی تهران برگزار و در خصوص اقدامات و اهداف میزگرد با بیان مسئلهکه یکی از مسائل مهم و پیچیده جوامع بشری در طول تاریخ،مساله کنترل اجتماعی و برخود با شرارت ها،قانون گریزها و هنجار شکنی ها و ایجاد نظم می باشد.

بطوریکه با پیچیده شدن روابط اجتماعی در عصر جدید و خارج شدن این روابط از حالتهای اولیه که جنبه فیزیکی و محسوس است عوامل پنهان و غیر فیزیکی امنیت ادامه این میزگرد علمی،حاضرین و صاحبان اندیشه در حوزه ماموریتیوفعالیتهای خود به ارائه گزارش پرداخته و درنهایت با هم اندیشی و خرد جمعی راهکارهای اجتماعی،انتظامی،حقوقی و...توسط نخبگان ارائه گردید.

بطوریکه شناخت علت ها و بهبود استانداردهای زندگی شهری و همچنین ایجاد اعتماد و به رسم یادبود علمی میزگرد،عکس یادگاری و توزیع پک فرهنگی در ستاد پایتخت نیز به یادگاری درج گردید.

 

 

پیام بنیانگذار

مصطفی راستینه هر اجتماع انساني، فرهنگ خاصي دارد که مي‏توان آنها را از يکديگر تميز داد. بدين معني

آمار بازدید کنندگان

کاربران
3
مطالب
485
نمایش تعداد مطالب
140629